Konstrukcja bluzki podstawowej

Konstrukcja bluzki podstawowej nie będę ukrywać nie jest łatwa, ale jak już przez to przejdziesz i opanujesz nie będą Ci już potrzebne żadne gazety z wykrojami.

Wykonanie każdej nowej formy odzieży wymaga od nas dokładnego obejrzenia postawy i figury osoby oraz dokonanie pomiarów potrzebnych do wykonania konstrukcji.

Co musimy zrobić na początku :

Nie martwcie się przeprowadzę was przez to krok po kroku, tylko potrzebujesz czas i cierpliwość

ZWo – wzrost 164 cm

opx – obwód klatki piersiowej 96 cm

obt – obwód bioder 104 cm

os – obwód szyi 35 cm

SySvXpTp – długość przodu przez piersi 51,20 cm

SySvXp – długość przodu do piersi 35,1 cm

SyTy -długość pleców 39 cm

RvNv – długość ręki 56 cm

SD – długość bluzki 65 cm

Podanie wymiary są moje wy wpisujecie swoje.

Konstrukcję bluzki będziemy robić bez uwzględniania luzów konstrukcyjnych co pozwoli wykorzystać wam szablon do szycia ubrań przylegających do ciała: gorsetów, staników lub sukienek z dzianiny, a nawet bluzkę typu slim.

Rozkładamy papier na stole i wykreślamy pionową linię 15 cm od górnej krawędzi i 5 cm od bocznej  krawędzi kartki długości około 60 cm

Wykreślamy teraz poziomą kreskę długości około 30 cm na górze kartki

 

Na przecięciu tych dwóch prostych zaznaczamy wierzchołek S

Od pkt S odmierzamy odcinek SP który wyliczamy

SP= 1/15ZWo+1/10opx + 0,5 (stała liczba )

SP=1/15*164+1/10*96+0,5

SP=21,03 cm przyjmujemy 21 cm

Czyli os pkt S odmierzamy pionowo długość 21 cm i zaznaczamy pkt P  ( głębokość pachy) i wykreślamy poziomą linię długości około 80 cm

Teraz odmierzymy odcinek  ST czyli długość pleców

ST=SyTy jest to wielkość pomierzona wyżej u mnie wynosi 39 cm czyli od pkt S odmierzamy pionowo 39 cm i zaznaczamy pkt T i wykreślamy poziomą kreskę długości około 80 cm

Odmierzamy odcinek SD długość bluzki

Od pkt S odmierzamy pionowo długość 65 cm i zaznaczamy pkt D i wykreślamy poziomą kreską długości 80 cm

Wykreślimy teraz głębokość bioder TB

TB=1/10ZWo+3

TB=1/10*164+3

TB=19,40 cm

Od pkt T odmierzamy pionowo w dół odcinek 19,4 cm i zaznaczamy pkt B i wykreślamy poziomą linię około 80 cm długą

prosta pozioma P to linia pachy

prosta pozioma T to linii talii

prosta pozioma B to linia bioder

prosta pozioma D to linia dołu bluzki

Wyznaczymy teraz odstawienie linii środka tyłu od linii środkowej tylnej TT1 i BB1

TT1=2 od pkt T odmierzamy w lewo 2 cm  i zaznaczamy T1 , wykreślamy od pkt S linie do pkt T1

 

Powstał nam po drodze pkt P1

BB1=2 od pkt B odmierzamy w lewo 2 cm i zaznaczamy pkt B1, od pkt T1 pionowo wykreślamy odcinek przez pkt B1 do linii dołu D

 

Wyznaczymy teraz połowę szerokości tyłu P1P2

P1P2=(1/8opx+5)+dk (dodatek konstrukcyjny jeżeli luźna bluzka to + 1 cm, żakiet +1,5 cm, sukienka luźna +1,5 cm my nie dodajemy nic)

P1P2=(1/8*96+5)

P1P2=17 cm

Odmierzamy od pkt P1 w lewo odcinek 17 cm i zaznaczamy P2 i wykreślamy prostą prostopadłą przez pkt P2 w górę do  poziomej od pkt S i w dół do poziomej od pkt D

W ten sposób otrzymaliśmy na przecięciach pkt S1

i pkt T2  na linii talii i pkt B2 na linii bioder

Musimy wyznaczyć szerokość pachy P2P3

P2P3=(1/8opx-1,0)+dk ( dla luźnej bluzki +2 cm, żakiet +3 cm, sukienka luźna +2,5 cm) my nic nie dodajemy

P2P3= 1/8*96-1

P2P3= 11 cm

Od pkt P2 odmierzamy w lewo 11 cm i powstaje pkt P3  przez pkt P3 wykreślamy prostą prostopadłą i powstaną pkt T3 i B3.

Wyznaczymy połowę szerokości przodu P3P4

P3P4=(1/4opx-4,0)+dk (my nie dodajemy nic)

P3P4=(1/4*96-4,0)= 20 cm

Od pkt. P3 w lewo odmierzamy 20 cm i zaznaczamy pkt P4.

Wykreslamy z pkt. P4 w dół prostą prostopadłą do linii pachy.

 

Wyznaczmy szerokość międzypiersiową.

P4P5=1/10*opx+dk ( my nie dodajemy dk)

P4P5=1/10*96=9,60 cm

Z pkt P4 odmierzamy w prawo 9,60 cm i zaznaczamy pkt. P5

Z pkt. P5 rysujemy prostą prostopadłą  do linii talii T5 w ten sposób powstaje linia środka piersi.

 

Wyznaczymy  miejsce wysokość piersi

T5P6=SySvXpTp – SySvXp

T5P6=51,20 – 35,10 =16,10 cm

Wyliczymy teraz szerokość podkroju szyi tył.

SS2=1/5os-0,2

SS2=1/5*35-0,2=6,8 cm

Od pkt. S sw lewo odmierzamy 6,8 cm i zaznaczamy pkt. S2

Wysokość podkroju szyi S2S3

Od pkt S2 porostopadle odmierzamy w górę 2cm i zaznaczamy pkt. S3

Z pkt. S1 w dół odmierzamy 1cm i powstaje pkt. R w ten sposób wyznaczyliśmy wysokość barku.

Z pkt S3 przez pkt. R rysujemy prostą i powstała linia barku tyłu.

Odcinek P2R to wysokość barku.

Wyznaczymy długość barku.

Na linii barku od pkt. R w lewo odmierzamy 1 cm i powstaje pkt. R2. Odcinek S3R2 to długość barku tyłu.

Wielkość odcinka RR2 zależy od obwodu klatki piersiowej opx

dla opx= od 84 do 100 cm  RR2=1 cm

dla opx= od 104 do 120 cm  RR2= 0,5 cm

Wyznaczmy wysokość barku przodu P3R1

P3R1=P2R-1 cm  Odcinek P2R odmierzamy z rysunku

P3R1=20 -1=19cm

Z pkt. P3 w górę odmierzamy 19cm

Potrzebny będzie nam cyrkiel którego ostrze wbijany w pkt. P3 i odmierzamy odległość do do R1 i kreślimy łuk.

Wyznaczmy pkt. R3

R1R3=1/20*opx-1,0

R1R3=1/20*96-1=3,8 cm

Od pkt. R1 odmierzamy po łuku 3,8 cm i powstaje pkt. R3.

Wyznaczymy długość barku przodu R3S4

Bierzemy cyrkiel o odmierzamy odcinek S3R2

R3S4=S3R2-0,5 cm (gdzie 0,5 wielkość wdania w szwie barkowym)

Ostrze wbijamy w pkt. R3 i kreślimy łuk o długości R3S4

Wyznaczymy długość przodu od środka piersi do punktu szczytu barku P6S4

P6S4=SySvXp-(SS2-0,5)

P6S4=35,10-(6,80-0,5)=28,80 cm

Ostrze cyrkla wbijamy w pkt P6 i kreślimy łuk o promieniu P6S4

W ten sposób uzyskaliśmy pkt. S4 pkt szczytu barku.

Połączymy prostą pkt. S4 i R3 i mamy odcinek S4R3 długość barku przodu.

Połowa szerokości podkroju szyi przodu S4S5

S4S5=SS2+0,3 =6,8+0,3=7,10cm

Wbijamy ostrze w pkt S4 i kreślimy łuk o promieniu S4S5 (7,10 cm)

Przez pkt. P6 kreślimy równoległą do odcinka P5P4 i otrzymujemy pkt. P7

Odmierzamy odcinek P6P7 i kreślimy łuk o promieniu P6P7.

Jak tam jeszcze jesteście ze mną czy już odpuściliście.

Teraz trochę geometrii.

Teraz poprowadzimy prostą  styczną do łuków.

Z pkt. S4 kreślimy prostopadła do powstałej prostej i otrzymujemy pkt. S5

 

Oraz z pkt. P6  kreślimy prostą prostopadłą do powstałej prostej. Otrzymujemy pkt. P8.

 

Głębokość podkroju szyi przodu S5S6.

S5S6=S4S5+1,0

Od pkt. S5 odmierzamy wyliczona długość S5S6

 

Z pkt. S6 kreślimy prostą prostopadłą do prostej.

Wykreślamy prostą równoległą do odcinka S5S6.

 

 

 

Mam nadzieję że wasza połowa przodu wygląda tak jak moja.

Teraz wyznaczymy pogłębienie pachy.

P2P9=1,0 cm

Odmierzamy od pkt. P2 w dół  1 cm i kreślimy prosta równoległą do P2P3.

Teraz wyznaczymy pkt. styczne potrzebne do kreślenia podkroju pachy.

Wyznaczymy pkt. P11

P9P11=1/4P9R+0,5

Od pkt. P9 w górę odmierzamy wyliczony odcinek P9P11.

Od pkt. P11 w lewo odmierzamy 0,5 cm i zaznaczamy pkt. P12

To samo zrobimy na połowie przodu.

P10P13=1/3P2P3

Od pkt. p10 w górę odmierzamy wyliczona długość.

Teraz wykreślimy linie boczne.

Pkt. P14 powstaje przez podzielenie na pół odcinka P2P3.

Kreślimy prosta prostopadłą w dół do linii dołu bluzki.

Wyliczymy teraz wielkość „b” która przypada na poszerzenie formy tyłu i przodu na linii bioder.

b=B1B4-(1/2obt+4)

Pomiar B1B4 odmierzamy na naszej formie papierowej.

 

 

 

B5B7=B5B6=1/2b

czyli „b” dzielimy na pół i odmierzamy 1/2b w prawo i lewo

Wracamy na linię talii boku na skrzyżowaniu tych linii odmierzamy w górę 1 cm

odmierzmy w prawo i lewo po 1 cm otrzymamy w ten linie boku przodu i tyłu

Potrzebne będą krzywiki krawieckie dzięki nim wykreślimy krzywe od pkt. P15 przez poszerzenie 1 cm na linii tali tak jak na zdjęciu i drugą stronę również

Odwracamy krzywik i po łuku zewnętrznym kreślimy linię boku

Wykreślimy krzywe podkroju szyi przodu

krzywą podkroju szyi tyłu

krzywe podkroju pachy uważamy na wyznaczone wcześniej pkt. stykowe P13 i P12 oczywiście jak będziecie to robić pierwszy raz nie będzie to proste ale ćwiczenie czyni mistrza

 

naniesiemy jeszcze zaszewki dopasowujące przodu i tyłu

wyznaczymy środek zaszewki tyłu odmierzymy odcinek P1P2 *1/3+3  otrzymana wielkość odmierzamy od pkt. T1 w lewo i wykreślamy prosta prostopadłą do linii pachy i linii bioder

od linii pachy w dół odmierzamy 4 cm i to jest początek zaszewki

na linii talii odmierzamy w prawo i lewo po 2,5 cm mierzymy długość zaszewki od linii talii do początku zaszewki i taka samą odległość odmierzam w dół

wykreślam zaszewkę dopasowującą tyłu

Teraz na linii zaszewki piersiowej odmierzam od pkt. P6 w dół 3 cm (na rysunku jest źle zaznaczona klamra)

na linii talii odmierzam po 2,5cm w prawo i lewo

wykreślam wierzchołek dołu zaszewki o takiej długości jaka długość jest górę od linii talii

wykreślamy zaszewkę dopasowującą przodu

jeszcze wyznaczmy linię dołu bluzki tworząc kąt prosty z połową środka tyłu

 

i jesteśmy już na końcu dla tych co wytrwali brawo masz formę bluzki podstawowej dla siebie i wychodząc z tej formy możesz stworzyć każdą bluzkę, stanik, żakiet, sukienkę

Zapraszam do spróbowania jestem ciekawa kto z was dotrwał do końca jest ten post bardzo długi ale warto zrobić dla siebie taka formę.

 

KONSTRUKCJA BLUZKI
KONSTRUKCJA BLUZKI PODSTAWOWEJ

30 thoughts on “Konstrukcja bluzki podstawowej

 • 30 listopada 2017 at 08:57
  Permalink

  Wow!!! Wyglada super profesjonalne! Teraz jestem w 7 miesiacu ciąży, ale jak urodze i weoce do jormalnych rozmiarów 🙂 to napewno spróbuję zrobić taki wykroj dla siebie 🙂 Dziękuję!

  Reply
  • 30 listopada 2017 at 20:33
   Permalink

   Spróbuj i daj znać jak Ci wyszło. Super, że komuś się przyda myślałam że nikt nie potrzebuje takich porad. Dziękuje warto było chociaż dla Ciebie to zrobić życzę zdrówka i szczęśliwego rozwiązania. Zapraszam do strefy mama i szycia wyprawki dla noworodka 🙂

   Reply
 • 30 listopada 2017 at 23:58
  Permalink

  Witam konstrukcja bluzki jest dobra ale mam pytanie jak się uczyłam modelowania w podstawowej konstrukcji bluzki zawsze jest zaszewka pod linią pach odmierzana od ramienia do wierzchołka lini biustu zazwyczaj to jest 24 cm zależy od wielkości biustu i głebokośc tez jest zależna od rozmiaru biustu -sorry ,że piszę o tym ale mi to nie pasuję chyba że wypróbuję przy najbliższym modelowaniu i sprawdzę czy nie jest to lepszy pomysł na zamknięcie zaszewki pod biustem,i zamiana na taką zaszewkę -człowiek uczy się aż do ,,,, jest takie powiedzenie i warto spróbować -pzdrawiam Elżbieta

  Reply
  • 3 grudnia 2017 at 21:32
   Permalink

   Witam, mnie uczono wykonanie bluzki z zaszewką z przodu jako wyjściowa do modelowani, a następnie dopiero rozcinanie od linii barku do wierzchołka zaszewki i do linii boku. Mam nadzieję, że Ci pomogłam.

   Reply
  • 14 stycznia 2018 at 11:14
   Permalink

   Witam, są różne szkoły bluzki podstawowej wrzucę niedługo bluzkę podstawową dopasowaną na podstawie „system Muller i syn”. Tą którą już wrzuciłam jest wg. Parafianowicza.

   Reply
 • 1 grudnia 2017 at 14:22
  Permalink

  Jak wygląda taka „bluzka podstawowa”? To jest przylegający t-shirt? Czy raczej bluzka wyjściowa? Mogłabyś spróbować wrzucić zdjęcie?

  Reply
  • 3 grudnia 2017 at 21:35
   Permalink

   To jest dopiero forma bluzki podstawowej, którą można przemodelować. Ja szyłam po przemodelowaniu na zaszewki piersiowe do linii boku i jest ro forma na slim bez dodatków konstrukcyjnych. W następnych postach będę pokazywać jak można przemodelować tą formę.

   Reply
 • 1 grudnia 2017 at 14:23
  Permalink

  Proszę poprawić błąd w słowie „bluska” na „bluzka” jakoś mi się z rozpędu tak napisało… dzięki

  Reply
 • 1 grudnia 2017 at 15:39
  Permalink

  Cześć,
  Rewelacyjny, bardzo merytoryczny wpis. Jak włączę komputer, to na spokojnie muszę popatrzeć czym różni się Twój wykroj od mojego, bo niestety na telefonie zdjęcia są trochę małe 🙂
  Pozdrawiam,
  Kasia

  Reply
  • 3 grudnia 2017 at 21:36
   Permalink

   Część, jestem sama ciekawa z czego wynika różnica daj znać.

   Reply
 • 3 stycznia 2018 at 12:06
  Permalink

  Witam,
  pewnie głupie pytanie, ale o co chodzi z tą zaszewką z przodu, ja się jakoś przenosi?
  Będę wdzięczna za info.
  pozdrawiam,
  Sylwia

  Reply
  • 5 stycznia 2018 at 18:56
   Permalink

   Witam, nie ma pytań głupich. W konstrukcji z przodu mamy zaszewkę piersiową i zaszewkę pionową. Pionowa jest po to by zrobić bluzkę lub sukienkę dopasowaną. Natomiast piersiowa jest po to by uzyskać ładny kształt na piersiach i by nie ciągnął nam się materiał na obwodzie klatki piersiowej. Przenoszenie zaszewki piersiowej robimy poprzez odpowiednie cięcia, ale to bez pokazania jest trudne. Przygotowuje kolejne posty o tym jak modelować bluzkę lub sukienkę, ale niestety jest to pracochłonne, a ja nie mam teraz czasu w nadmiarze. Dlatego tak to długo trwa. Do tego jeszcze piszą do mnie dziewczyny i proszę o zrobienie wpisu o innych tematach. Staram się ogarnąć po koleje i trwa to trochę bo prowadzę bloga sama i normalnie po 10 godz pracuję zawodowa. Zaglądaj do mnie lub zapisz się na newslettera i będziesz dostawać powiadomienie.

   Reply
 • 13 stycznia 2018 at 10:50
  Permalink

  Czy można liczyć na podobny post ale o konstrukcji rękawa????

  Reply
  • 14 stycznia 2018 at 10:53
   Permalink

   Jest już gotowy szkic zdjęciowy tylko muszę opisać. Dziewczyny piszę że chcą inne projekty dlatego nie mam czasu usiąść i skończyć. Postaram się to skończyć i wrzucić.

   Reply
 • 12 lutego 2018 at 13:27
  Permalink

  Skorzystalam z instrukcji i zrobilam siatke, ale przy wyliczaniu b sie pogubilam. Nie wiem czy tam jest jakis blad ?

  Reply
  • 13 lutego 2018 at 11:40
   Permalink

   Witam, daj znać w którym miejscu przejrzę i sprawdzę ewentualnie podpowiem co jest przekombinowane.

   Reply
 • 18 lutego 2018 at 18:27
  Permalink

  Witam, wszystko jest ok, to chyba moje zmeczenie spowodowalo, ze zgubilam sie przy wyliczaniu wartosci b. Bede tu zagladac I sie uczyc. Pozdrawiam

  Reply
  • 19 lutego 2018 at 23:00
   Permalink

   Na pewno wyliczenia są dobre ponieważ robiąc ten post zrobiłam siatkę dla siebie i uszyłam bluzkę. W razie pytań pisz. Pozdrawiam.

   Reply
 • 28 lutego 2018 at 19:58
  Permalink

  Konstrukcja bluzki podstawowej dla mężczyzny będzie wyglądała tak samo tylko bez zaszewki piersiowej?

  Reply
  • 1 marca 2018 at 22:53
   Permalink

   Witam, niestety nie ma inne wielkości wcięć na linii talii są różne itd. Powiem szczerze podpowiedziałaś mi pomysł na kolejny post jak znajdę czas to opracuje siatkę na koszulę i może marynarkę.

   Reply
 • 2 marca 2018 at 09:07
  Permalink

  Witam serdecznie,mam problem z obliczeniem b nie wiem skąd wzięły punkty B6B7 bo według mojego wymiaru B1B4 to 45,5 to według wzoru
  45,5-(1/2*104+4)=-10,5 czyli b wynosi -10,5 i nie wiem co dalej albo robie jakis błąd.Proszę o pomoc.
  Pozdrawiam Ewa C.

  Reply
  • 7 marca 2018 at 18:18
   Permalink

   Witam, przepraszam że nie odpisywałam ale maja mama jest chora i nie w głowie mi blog. Możesz podać mi wymiar opx czyli obwód klatki piersiowej bo obwód bioder masz 104 cm

   Reply
  • 18 marca 2018 at 20:51
   Permalink

   Wiesz jeżeli masz dużą różnice w pomiarach pomiędzy obwodem pasa i bioder to może wystąpić taki duży dodatek. Dlatego jeżeli nie popełniłaś nigdzie błędów to te 10, 5 cm należy podzielić na pół i po 5 cm dodać na linii bioder z każdej strony. W razie pytań pisz.

   Reply
 • 5 marca 2018 at 07:48
  Permalink

  Witam. Potrzebuję konstrukcje bluzki jak baza do modelowania sukienek by szyć razem z książką Janka Leśnianka czy ta konstrukcja się do tego nadaje czy mam zrobić z dodatkami?

  Reply
  • 7 marca 2018 at 17:38
   Permalink

   Ta bluzka jest bez dodatków na materiały elastyczne i fasony dopasowane. Jeżeli bluzka będzie szyta z tkaniny która się ie ciągnie i mam być niedopasowana to należy dodać dodatki.

   Reply
 • 13 marca 2018 at 14:54
  Permalink

  Witam, jestem w trakcie robienia konstrukcji bluzki i utknęłam. Mam podobne wymiary z wyjątkiem wzrostu, jestem nieco niższa. Początkowo myślałam, że źle zmierzyłam długość przodu i długość przodu do piersi. W końcu przeanalizowałam twoje pomiary i punkt P6 też mi inaczej wychodzi jak na twojej konstrukcji, punkt P6 wychodzi nad linią P -wys.pachy. A więc tak SP ma 21 cm, ST ma 39 cm, to PT ma 18 cm. Odcinek PT jest równy T5P5, czyli ma 18 cm, a z obliczeń wyznaczenie miejsca wysokości piersi T5P6 ma 20,10 cm i na rysunku znajduje się poniżej linii pachy.
  Czy mogłabyś mi to wyjaśnić, może ja jakiś błąd myślowy popełniam.
  Pozdrawiam serdecznie.
  Grażyna

  Reply
  • 16 marca 2018 at 22:55
   Permalink

   Witam, sprawdzę jeszcze raz moje wymiary i obliczenia i dam znać.

   Reply
  • 18 marca 2018 at 20:45
   Permalink

   Witam, ja niestety popełniłam błąd w pomiarze ponieważ jak napisałam na początku posta mój wymiar SySvXp napisałam 35,10 cm i on jest prawidłowy nie wiem dlaczego dalej w obliczeniach wpisywałam 31,10 cm (błąd) powinno być 35,10 cm.Czyli jak sprawdziłam i przeliczyłam T5P6 wynosi w moim przypadku 16, 10 cm i wypada pod linia pachy. Przepraszam za błąd, ale przy tylu obliczeniach pokręciłam dane wyjściowe.

   Reply
   • 18 marca 2018 at 21:03
    Permalink

    Dziękuję za odpowiedź. Moje wymiary niestety nie zgadzają się wobec tego muszę zrezygnować z tej konstrukcji. Pozdrawiam serdecznie.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *